Smlouva na 15 let.

27.04.2011 11:41

19.dubna se uskutečnila schůzka zástupců našeho OS s vedením kamenolomu a zástupci vedení Českomoravského štěrku a.s.

Důvodem schůzky bylo vysvětlení našeho stanoviska ke smlouvě o pronájmu obecních pozemků v dobývacím prostoru kamenolomu, kterou schválilo obecní zastupitelstvo většinou 8 hlasů a podepsal starosta obce. Bohužel smlouva byla podepsána před touto schůzkou a tak tato nemohla již nic ovlivnit.

Základní problém vidíme v tom, že smlouva byla uzavřena na 15 let. To čtyřikrát přesahuje mandát tohoto zastupitelstva a vzhledem k celkové situaci v naší zemi, může v době na kterou byla smlouva uzavřena dojít třeba i ke změně horního zákona či dalších předpisů a nebo samotného provozovatele.

Kromě toho je pravděpodobné, že provozovatel uvažuje o rozšíření linie těžby za pohledovou hranu Čapíku, protože stávající těžební prostor bude do 10 let vyčerpán. Naše zastupitelstvo obce se nechalo oslnit tím půl milionem za roční pronájem a neuvažovalo reálně o důsledcích svého rozhodnutí.

Zbývá jen věřit, že provozovatel kamenolomu ČMŠ a.s. se bude chovat solidně a šetrně k přírodě a krajinnému rázu obce do kterého Čapík určitě patří. 

—————

Zpět