Zamyšlení nad opravami silnic.

30.07.2011 08:52

    Tak nám konečně přijeli opravit silnici přes obec, která vlivem přetížených kamionů a velkoobjemových vozidel pro přepravu kameniva z místního kamenolomu, byla a je, ve velmi špatném stavu. Průjezd obcí, zejména prázdných náklaďáků byl doprovázen rachotem připomínajícím hřmění při bouři nad Čapíkem.

    Zvolený způsob opravy ( vyfrézování pruhů a jejich vyplnění živicí ) sice hřmění úplně neodstraní, ale musíme být rádi za to, co bylo opraveno, i když kvalita nesnese jakékoli srovnání s kvalitou oprav v zemích na jih a západ od nás. Malé výtluky možná přijede jiná firma s tzv. "prskačem" opravit a nebo zůstanou na příští rok, až budou tak velké, že je bude možné opravit technologií frézování.

    Často se mluví o tom, že na silnice nejsou peníze, a že stavba a oprava silnic a dálnic je u nás výrazně dražší než jinde ve světě. Mluví se o korupci, předražených zakázkách a špatné kvalitě práce. Když jsme sledovali práce na opravě silnice přes naší obec musíme k tomu všemu ještě dodat, že jsme byli svědky také špatné organizace.

Následující obrázek není ani z Ruska, ani z doby budování socialismu v Čechách, ale z 29.července 2011. Je dokladem také toho , jak daleko máme ještě do Evropy.

 

 

—————

Zpět