Zprávy výboru

   Zpráva o hospodaření OS 2008

      

 

V  roce 2008 jsme vybrali členské příspěvky v celkové výši  300 Kč, sponzorský dar na činnost OS poskytl MUDr. Z. Neubauer 5000 Kč. Celkem tedy příjmy OS v roce 2008 činily 5 300 Kč.

 

Tyto finanční prostředky byly použity v plné výši na nákup materiálu na výrobu 3 vitrinek ( z toho je jedna již umístěna u autobusové zastávky náměstí Stříbrná Skalice, další dvě budou teprve umístěny do vedlejších obcí), tiskárny, razítka OS, kancelářských potřeb a poštovného.

 

Finanční prostředky na opravu  kostelíka sv. Jakuba v Rovném získané činností OS a od dárců jsou vedeny na zvláštním účtu k tomuto účelu  zřízeném. Přehled získaných prostředků je uveden na listině dárců , celkem bylo získáno 25 894 Kč. Stav zvláštního účtu k 31.12.2008 po odečtení nákladů za zřízení a přičtení výnosů je 25 883,54 Kč.

 


Zprávy výboru

02.02.2015 15:15

Zpráva výboru za rok 2014

Co jsme v roce 2014 jsme plánovali uskutečnit, a co se nám povedlo:   Přihlásili jsme se do celoevropské akce NOC KOSTELŮ. Byla to hezká akce s vyprávěním o křesťanství, historii kostela sv. Jakuba s koncertem Lenky Chalupové. Každý účastník si zapálil svou svíčku. Pořádání koncertů...

—————

05.01.2014 23:29

Zpráva výboru za rok 2013

První dny roku 2014 jsou za námi a tak se patří ohlédnout co se nám podařilo.   V roce 2013 jsme plánovali uskutečnit:   Vydání dvoujazyčné reprezentativní publikace o význačné kulturní památce – románském kostele v. Jakuba v Rovné. Úkol se podařilo realizovat a publikace je dobře...

—————

01.02.2013 22:02

Zpráva výboru za rok 2012

  Rok 2012 byl pro naše Občanské sdružení rokem úspěšným. Podařilo se nám : díky spolupráci s místním kamenolomem instalovat „U Konvalinků“ novou lávku přes Jevanský potok, uskutečnít před instalací varhan restaurátorskou úpravu kůru a dřevěných kostrukcí ve věži, podlahy kůru a schodiště v...

—————

01.02.2012 21:25

Zpráva výboru za rok 2011

Bylo by možná dobře se po roce zamyslet, kde byla chyba, že jsme nezískali ve volbách 2010 dostatek hlasů. Nicméně život jde dál a tak jsme se zaměřili na další okruhy činnosti našeho OS.   Kulturně společenské akce - koncerty -adventní ( prof. Kšica s manželkou, koncert středověkých písní...

—————

01.02.2011 11:17

Jaký byl rok 2010

  Na počátku každého roku máme mnoho předsevzení a plánů. Na jeho konci však se nám do hodnocení moc nechce, protože bychom si museli přiznat, že buď ta předsevzetí a přání byla nad naše síly a možnosti a nebo, že jsme jsme nebyli dost tvrdí a důslední na cestě za splněním těch předsevzetí a...

—————

07.03.2010 09:09

Hospodaření v roce 2009

  Výbor OS navázal na hospodářský výsledek roku 2008 ve kterém se nám podařilo na bankovní konto zřízené za účelem financování nutných stavebních úprav kostelíku sv. Jakuba a rekonstrukci varhan soustředit částku 25 883 Kč. V průběhu roku 2009 jsme hospodařili takto: Příjmy.  ...

—————