16.3.2008 Květná neděle

19.03.2008 23:26

V neděli ve 14 hodin proběhlo v kostele Sv. Jana Nepomuckého vystoupení dětí z naší školy a hudební školy ze Stránčic. Bylo to pásmo hudby, písní a mluveného slova zaměřené k nadcházejícím velikonočním svátkům. Závěrem této hezké akce jsme si vyslechli Pašiovou hru. Škoda, že jen tak malý počet návštěvníků přišlo odměnit svou přítomností snahu a výkon dětí a dospělých kteří přípravě věnovali mnoho hodin. Také z této akce jsou fotografie v naší fotogalerii.

Na 15 hodinu byla  připravena v sokolovně jednak výstava prací dětí, ale i dospělých s velikonoční tématikou a také praktická ukázka tvorby velikonoční výzdoby, kterou předvedla profesionální floristka paní Dvořáčková z Čerčan. Akce to byla hezká a ti kdo přišli si mohli levně některé krásné výtvory i zakoupit.

—————

Zpět