Románský kostel sv. Jakuba Většího

    

    Na okraji obce Stříbrná Skalice v části osada Rovná prosvítá mezi stromy věž kostelíka, který bychom při cestě po silnici lehce minuli. Jeho velikost, režné pískovcové zdivo a poloha stranou na malé vyvýšenině nad potokem naznačují, že jeho historie může být delší, než by se dalo soudit podle barokní šindelové báně. 

   Jde o románský kostel z doby před rokem 1150, přestavěný nejprve kolem roku 1180 a pak pozdně románsky kolem roku 1230. Jde o jednolodní obdélný kostel s dvakrát odstupněnou apsidou a s hranolovou věží v západním průčelí. Apsida a loď nejsou omítnuty. Apsida je členěna lyzénami s obloučkovým vlysem, které stejně jako částečně zachovaný portál v severní stěně lodi pocházejí z přestavby v roce 1240. Nad portálem se vevnější severní stěně dochovala řada kamenných reliéfů se zvířecími motivy, pocházející z konce 12.století. Reliéfy mají pozoruhodnou podobnost, jak v obsahu, tak i ve formě výzdoby, s benediktýnským kostelem sv. Jakuba v Řeznu (Regensburgu).
    V lodi a presbytáři se dochovaly unikátní románské nástěnné malby objevené v roce 1944, které v nadcházejících letech restauroval František Fišera. Malby jsou provedeny ve dvou fázích, časově od sebe vzdálených zhruba padesát až šedesát let. Malby z prvé fáze pocházejí z doby dokončení kostela po polovině 12. století a zahrnují výzdobu apsidy, triumfálního oblouku a většinu maleb jižní a severní stěny.
    Od čtyřicátých let 20. století, kdy byl během restaurátorských prací odvezen prakticky všechen mobiliář, se kostel sv. Jakuba využíval zřídka. Kostelík sv. Jakuba na hřbitově se otevíral většinou dvakrát do roka, na svatojakubskou pouť a dušičky, po zbytek roku zůstával uzavřen.
    Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka, které vzniklo v srpnu roku 2007, si jako jeden z cílů vytklo obnovu a zpřístupnění této unikátní románské památky.
    Po konzultacích a schválení příslušnými orgány římskokatolické církve, Národního památkového ústavu a Městského úřadu v Říčanech bylo započato s prvními pracemi. Předně byly provedeny úpravy, které umožnily zpřístupnění kostela – nová elektroinstalace, podlaha v předsíni a kovaná mříž, která kromě zabezpečení vchodu kostela plní nejjednodušší formou přirozené větrání interiéru.
        Kostel začal žít. Náhodní návštěvníci měli příležitost o víkendech nahlédnout skrze novou mříž do interiéru, zájemci o návštěvu s výkladem si ji mohli telefonicky domluvit, několikrát ročně se prostor zaplnil posluchači vážné hudby či návštěvníky poutních nebo zádušních mší.
    Výtěžek z dobrovolného vstupného z koncertů, dobrovolných příspěvků turistů za návštěvu kostela s výkladem, dalších akcí, které pořádalo občanské sdružení, a darů jednotlivců a organizací putoval na hlavní projekty sdružení – opravu zdevastovaných varhan a instalaci nových kostelních lavic. Varhany a lavice byly slavnostně posvěceny dne 29. července 2012 ku příležitosti poutní svatojakubské mše svaté.
    Dalším velkým počinem občanského sdružení bylo prořízení nového zvonu "SVATÝ JAKUB VĚTŠÍ", který byl požehnán kardinálem Dominikem Dukou 1. srpna 2015. Zvon pravidelně zvoní ve 12:00 a v 18: hod. Pro zajímavost patří dodat, že všechny zvony ze stříbrnoskalických kostelů byly zrekvírovány v roce 1916 a již nebyly nalezeny. Nový zvon je tedy po 100 letech prvním.

 

  Kromě svého umělecko-historického významu je kostel také neobyčejně půvabnou stavbou v nádherném prostředí nedaleko řeky Sázavy. 

Přijďte se sami přesvědčit!

   

Kostelík je možné navštívit po celý rok po předchozí telefonické dohodě na telefonních číslech 606 573 781 paní Studničková nebo 724 850 406 pan Bernat

Jak k nám přicestovat: 
  • Autobusem z Prahy: linka PID č. 382 z konečné metra „C“ Háje - vystoupit na zastávce Stříbrná Skalice - Na Blatinách.
  •     Autem