Použití finančních prostředků ze sbírky na opravu kostelíka sv. Jakuba

ROK  2009

Našemu občanskému sdružení se podařilo realizovat všechny práce, které jsme pro tento rok plánovali. Díky sponzorům a dárcům, kteří jsou uvedeni na listině dárců jsme mohli realizovat tyto akce:

 

1/ Nová elektroinstalace dle projektu – firma Risl s.r.o. Hostivice                       23.425 Kč

2/ Oprava dlažby v předsíni kostelíka – firma Pavel Novák Stř. Skalice                 6.450 Kč

3 /Oprava omítek v kostelíku sv. Jakuba – firma Pavel Novák Stř. Skalice            3.000 Kč

4/ Kovaná mříž do kostelíka – firma Art metal Uherské Hradiště                       47.600 Kč

5/ Archeologický výzkum a dohled                                                                   2.380 Kč

Celkem byly v kostelíku sv. Jakuba provedeny práce v účetní hodnotě   82.855 Kč

    Děkujeme všem našim členům, kteří zdarma pomohli při provádění prací, zejména při výměně betonové podlahy v předsíni kostelíka a archeologickém průzkumu celého prostoru. Podrobně se k celému finančnímu vyhodnocení vrátíme v souvislosti s ukončením účetního roku.

Fotografie z průběhu stavebních prací najdete v naší fotogalerii, a také na stránkách zhotovitele ozdobné mříže :

https://www.art-metal.cz/mriz-romanskeho-kostela

 

ROK  2010

 V tomto roce se nám podařilo úspěšně zakončit jednání o restaurování varhan z kostelíku sv. Jakuba. Byla vybrána firma, která tyto práce provede a smlouvou byla ošetřena i kvalita provedených prací.

Za první část prací dle smlouvy

(demontáž, konzervace ozáření) zaplaceno :                            120.000 Kč   

 Fotografie z demontáže varhan : picasaweb.google.com/Podlesakovi/RestaurovaniVarhanKostelikSvJakubaVRovne#

 

 ROK 2011

 V prvním pololetí pokračovaly restaurátorské práce I. etapy

 Za provedení prací dle smlouvy a to bodů 1 - 8, 10, 12, 13

 (které zkontroloval diecézní organolog)  zaplaceno :                  80.000 Kč    

 11. řijna byla uhrazena poslední faktura za dokončené

  práce I. etapy restaurování varhan                                          50.000 Kč

 

 ROK  2012

II.etapa restaurování varhan byla zahájena a po kontrolním 

dnu 27.3.2012 byly proplaceny faktury ve výši :                         73.400 Kč

                                                                                                26.560 Kč

                                                                                                22.600 Kč

                                                                                                27.440 Kč

                                                                                                31.900 Kč

                                                                                             36.200 Kč 

Dne 7.12.2012 jsme proplatili poslední fakturu za varhany       131.900 Kč   

Celkové náklady na restaurování varhan za roky 2010,

2011 a 2012                                                                       600.000 Kč 

 

Restaurátorské úpravy omítek kůru, dřevěných kostrukcí věže,

podlahy kůru a schodiště.                                                        30.000 Kč

 

Na základě podepsané smlouvy s truhlářskou firmou

Marek Sladký, která vyrábí nové lavice pro kostel sv. Jakuba 

byla proplacena zálohová faktura na materiál ve výši               105.000 Kč 

 

16.7.2012 po montáži a převzetí  nových lavic byl  

proplacen zbytek smluvní ceny                                               100.800 Kč   

 

  ROK 2013                                                                   

 

Vydána publikace " Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné"               41.975 Kč

 

ROK 2015

Zhotovení a instalace nového zvonu 

"SVATÝ JAKUB VĚTŠÍ"                                                           293.893 Kč