Kamenolom

Naše Občanské sdružení vlastně vzniklo jako reakce na rozšíření těžebního prostoru kamenolomu a následné bezohledné chování firmy Hanson a.s. která v té době byla provozovatelem místního kamenolomu. Přes velkou snahu našeho OS se nepodařilo výrazným způsobem ovlivnit chování firmy Hanson a.s.. Vedení této firmy zastupované p.ing. Kotrčkou se chovalo arogantně a odmítalo jakékoliv jednání s petičním výborem a naším OS.

Ale jak to bývá, žádný strom neroste až do nebe. Firma Hanson a.s. byla prodána a novým provozovatel kamenolomu Stříbrná Skalice se stala německá rodinná firma Heidelberg cement, koncem roku 2009 pak převzala těžební činnost její dceřina společnost Českomoravský štěrk a.s. a ing. Kotrčka už není zaměstnancem ani mluvčím nové firmy.

Protože jsme se prostřednictvím internetu seznámili s firmou Heidelberg cement a také s firmou Českomoravský štěrk a.s., rozhodli jsme se zaslat dopis s fotografickou dokumentaci jejímu generálnímu řediteli, ve kterém jsme upozornili na nedostatky v oblasti prašnosti, nedodržování provozní doby, přetěžovaní vozidel a poškozování životního prostředí v rekreační oblasti.

Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Generální ředitel p. ing. Marek Novotný nám oznámil, že pověřil ředitele báňského inženýringu pana ing. Karla Lorka, aby celou věc s námi projednal a zjednal  nápravu.

První schůzka se konala 21. ledna. 2010.