Vítejte na našem webu

12.05.2018 16:51

Jaký byl rok 2017

Rok 2017 byl úspěšným rokem pro náš spolek.  Spolek získal pro rok 2017 grant : Podpora kulturních a kulturně společenských akcí Schválená částka 47.000 Kč  Noc kostelů 2017v kostele sv. Jakuba Většího se velmi vydařila. Nejen proto, že se jí celkem zůčastnilo 102 návštěvníků, ale...

—————

01.01.2017 13:39

Jaký byl rok 2016

Co jsme v roce 2016 jsme plánovali uskutečnit, a co se nám povedlo:   Letošní, již třetí  Noc kostelů v kostele sv. Jakuba Většího se velmi vydařila. Nejen proto, že se jí celkem zůčastnilo 68 návštěvníků, ale také proto, že velká část z nich přišla krátce po 18cté hodině a vydržela až do...

—————

31.12.2015 10:10

Naše záměry

Stříbrnoskalicko se svou romantickou krajinou, vodáky oblíbenou řekou, bylo již před 2. světovou válkou rekreační oblastí pro obyvatale Prahy. Vyrůstaly zde nejen chatařské osady, ale i luxusní sídla. Poválečný systém ochudil krajinu o meze a mezičky, přibylo nehezkých staveb...

—————


Informace o nás

Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života Stříbrnoskalicka končí s rokem 2015.
Jaký byl?
Byl určitě úspěšný. Vždyť se nám podařilo ozdobit a ozvučit náš kostel sv. Jakuba Většího novým zvonem, který nám každý den ohlašuje poledne a klekání. Pro naše příznivce a milovníky vážné hudby jsme připravili 7 nezapomenutelných koncertů a na rozcestí Oplany - Dílna, jsme instalovali nový kříž.
Do roku 2016 vstupujeme s novým názvem OKRAŠLOVACÍ SPOLEK Stříbrná Skalice, protože tak nařizuje NOZ, který již nezná pojem sdružení, ale jenom spolek. Tak jsme tedy na základě rozhodnutí členské schůze 14. listopadu zpracovali všechny potřebné doklady pro zapsání nového spolku do Spolkového rejstříku k 1.1.2016.
Pro Vás se nic nemění. Zústáváme u e- mailové adresy os.skalice @seznam.cz
Také naše webové stránky:https://os-skalice.webnode.com/ zůstávají a my je budeme postupně upravovat tak, aby se neztratila bohatá historie éry Občanského sdružení.
Zůstávají také telefonní čísla na předsedu p. M. Podlešáka 602 425 815 a paní M. Studničkovou 606 573 781, na které se můžete dle potřeby obrátit.