Naše záměry

31.12.2015 10:10

Stříbrnoskalicko se svou romantickou krajinou, vodáky oblíbenou řekou, bylo již před 2. světovou válkou rekreační oblastí pro obyvatale Prahy. Vyrůstaly zde nejen chatařské osady, ale i luxusní sídla. Poválečný systém ochudil krajinu o meze a mezičky, přibylo nehezkých staveb zemědělské velkovýroby, příroda obohacená chemií a splaškovými vodami neměla už sílu zachovat svou původní pestrost. Pole se převážně proměnila v louky, které se jednou za rok pokosí, válce slisovaného sena za dotace z ministerstva zemědělství se pak i několik let povalují na pokrajích luk, lesů a silnic. 

Snahou našeho spolku je vrátit této krásné oblasti její rekreační charakter,  ochránit krajinu před bezkoncepčními snahami developerů, životní prostředí před bezohlednými snahami těžařských firem a na ně navazujících dopravních pirátů. Chceme chránit historické památky, charakter tohoto venkovského sídla a podílet se na rozvoji cestovního ruchu, rozšiřování cyklostezek, naučných procházkových tras a okrašlovat kulturní život obce pořádáním koncertů vážné hudby.

—————

Zpět