Jaký byl rok 2017

12.05.2018 16:51

Rok 2017 byl úspěšným rokem pro náš spolek. 

Spolek získal pro rok 2017 grant : Podpora kulturních a kulturně společenských akcí

Schválená částka 47.000 Kč

 Noc kostelů 2017v kostele sv. Jakuba Většího se velmi vydařila. Nejen proto, že se jí celkem zůčastnilo 102 návštěvníků, ale také proto, že velká část z nich přišla před 18ctou hodinou a vydržela až do jedenácté. Program byl složen ze tří kratších koncertů.

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 102 – Dobrovolné vstupné – vybráno 3.490 Kč

 

Stříbrnoskalické léto – uspořádány celkem 4 koncerty v kostele sv. Jakuba.

 

Sobota 29.7.

„Bélier duo“

Markéta Stivínová – flétna

Taťána Klánská – kytara

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 62 - Dobrovolné vstupné – vybráno 4.050 Kč

 

Sobota 19.8.

Naděje české houslové školy / Koncert mladých houslových virtuózů

 

Nositelé cen Mezinárodní houslové soutěže PhDr. J. Micky 2017 a Soutěže ZUŠ

Sophia Lébrová, Josef Lébr, Anna Pawlicová, Kateřina Tumpachová, Veronika Jugasová Magda Routová.

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 55 - Dobrovolné vstupné – vybráno 1.300 Kč

 

Sobota 2.9.

„ Cesta s klasickou kytarou od baroka do 20.století, z Evropy přes Latinskou Ameriku až na Kubu “

Jeroným Staša – klasická kytara

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 50 - Dobrovolné vstupné – vybráno 3. 566 Kč

 

Sobota 23.9.

Pavel Černý – varhany a Spohr Violin Duo – Jana a Ondřej Lébrovi

W. A. Mozart, L. Spohr a další skladatelé baroka a klasicismu.

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 41 Dobrovolné vstupné – vybráno 2.800 Kč - bylo darováno a opravu kostela sv. Jana Nepomuckého

 

Adventní koncert 2017

Sobota 16.12.

Houslové duo Dita Bláhová a Šárka Pokorná

Lenka Chalupová a Obdřej Burián – varhany, kytara a zpěv.

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 63 - Dobrovolné vstupné – vybráno 5.194 Kč

 

Celkové vyhodnocení čerpání finančních prostředků z přiděleného grantu 47.000 Kč.

 

Koncerty

Náklady Kč

Vybráno Kč

Noc kostelů – pokladní doklad

3000

3490

4 koncerty Stříbrnoskalické hudební léto faktura Agentura Tanja Clasic

37000

11716

Adventní koncert – pokladní doklad

7000

5194

Náklady – propagace a květiny pro účinkující

850,00 Kč

 

C E L KE M Náklady

47 850,00 Kč

20 400,00 Kč

 

Na koncertech z dobrovolného vstupného získaná částka 2.800 Kč darována farnosti na opravu kostela sv. Jana Nepomuckého. Ostaní finanční prostředky věnovány na zakoupení nového elektrodmychadla pro varhany v kostele sv. Jakuba Většího ( cena 29 960 Kč ).

Další činnost spolku

 

Kostel sv. Jakuba -

Návštěvnost turistů a zájemců o prohlídku s výkladem. Zatím zajišťujeme spolu s paní Studničkovou, vlastně za zavolání. Je to náročné a musíme nutně zvýšit počet průvodců.

Propagace kostela a obce –

  • papírová slepovačka -kostel sv. Jakuba

  • počítačová hra

  • poutní cyklotrasa Loreta – Třemešník

  • dřevěné sběratelské známky

  • internetové stránky spolku - potřebujeme rozšířit jejich nabídku ( stránka 100 let od konce I. sv. války do dneška, komentáře k událostem v obci, obecní volby 2018 a pod.)

  • brožurka pamětihodnosti Skalice – dohodnuto nové vydání ve stejném provedení jako ostatní brožurky hradeckého spolku dohodnuto, že její tisk zaplatí náš spolek- zatím se neuskutečnilo  

  • Publikace Kostel sv. Jakuba – vydaná v roce 2013. Publikací máme ještě téměř 1000 ks. Bylo dohodnuto, že bychom vložili do zbývajících výtisku vložili dvoulist (Zvony z kostela sv, Jakuba). Texty jsou k dispozici. Chybí grafika a zajištění tisku (více. Ing. Arch. Kocourek

  • Varhany v kostele sv. Jakuba – rekonstrukce pohonu s novým motorem se zapojením vnitřních měchů a řezby na přední stranu varhan pro zlepšení zvuku varhan. Bude realizováno v nejbližší době ( náklady 20 000Kč.

 

 

—————

Zpět