Stav bankovního konta na opravy kostelíka sv. Jakuba a jeho varhan.

 

Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj kulturně společenského života stříbrnoskalicka, si vzalo za cíl seznamovat nejširší veřejnost s touto vzácnou památkou a pečovat o její stav tak, aby zůstala zachována pro příští generace. Vedle vzácných fresek z 12 století jsou v kostelíku také historické varhany, které jsou ve velmi špatném stavu.

Po poradě s diecézním organologem a panem Petrem Jandou, vedoucím skupiny Olympic jsme se rozhodli shromáždit finanční prostředky na záchranu tohoto nástroje. Chcete-li naší snahu podpořit, můžete přispět

             na  BANKOVNÍ KONTO č: 224523900/0300 .

 

                        

                        

      

LISTINA DÁRCŮ

Občanské sdružení Stř. Skalice - výtěžek 1. benefičního koncertu Prof. P.Černý, O. Lébr

    5.000

Paní RNDr. Nekvasilová Olga

    2.000

Občanské sdružení Stř. Skalice - výtěžek 2. benefičního koncertu O.Lébr, E. Balabánová, V. Mácha + zůstatek pokladny OS

    7.543

Kanastová liga Stříbrná Skalice

    3.600

Vybráno od turistů v kostelíku sv. Jakuba

    7.740

Celkem za rok 2008

  25.883

 Manželé Polifkovi

    3.000

 Firma  EVOL a.s. Rousínov - p. Martin Valenta

  76.840

 Pan Petr Ston

    3.000

 Účastníci koncertu skupiny Olympic

  12.652

Občanské sdružení Stř. Skalice - výtěžek 3. benefičního koncertu  Mgr. H. Blochová

    5.500

Obec Stříbrná Skalice - výtěžek z adventního koncertu B. Perná, O.Lébr, Z. Šedivý

    4.137

 Vybráno od turistů v kostelíku sv. Jakuba

    5.200

 Celkem za roky 2008 a 2009

136.212

 Firma Evol a.s. Rousínov  - p. Martin Valenta

200.000

Účastníci benefičního koncertu v kostelíku sv. Jakuba V.Vomáčka, F. Kobylák, J. Perglová, R. Hašková

    8.000

Účastníci slavnostního otevření náměstí 19.6.2010

    6.154

Vybráno od turistů v kostelíku sv. Jakuba

    3.846

Účastníci koncertu skupiny Olympic

    2.710

Účastníci koncertu Swing Big Band, pražského  salonního orchestru

    3.600

Pan Bohumil Starý

    5.000

Paní Ing. Zoufalá

    1.000

Paní RNDr. Olga Nekvasilová

    2.000

Účastníci benefičního adventního koncertu v kostelíku sv. Jakuba -  Josef Kšica, Pavla Kšicová

    2.620

Celkem za roky 2008; 2009; 2010

       371.142 

 Účastníci benefičního koncertu 16.5.2011
T. Švarcová, O. Lébr, M. Freml, D. Klánský

     2.407

Českomoravský štěrk a.s.                              

  40.000

Účastníci koncertu středověkých písní poutníků H. Blochová

       525

Účastníci svatojakubské mše svaté

                       720

Účastníci výstavy fotografií Ing. Kocourka

    6.666

paní Edita Devínská

    2.000

pan Petr Janda

  100.000

   pan Wilfried Polifka       200.000

Obec Stříbrná Skalice          

    11.500

paní Věrka Drozdová 

    10.000

   Studničkovi                                                       2.000
   Neubauerovi           7.706
   Zádušní mše svatá         1.295  
   Adventní koncert                                                                

     3.487

Vybráno od turistů v kostelíku sv. Jakuba (2011)

    6.806

   JUDr. M. Kocourek

     5.000

   Firma  EVOL a.s. Rousínov - p. Martin Valenta       150.000
   Podlešákovi          4.000
Ukončena část - VARHANY POSVĚCENY  29.7.2012  
NOVÝ ZVON PRO KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO  
   Jan Šajnar                                                                 10.000
    Eliška a Anetka Sitterovi         4.000
    Koncert 6.10.2012 - Žďárský, Peřina         1.000

Koncert 20.10.2012 - L. Chalupová,Hejduk,....

     4.347

   
  Koncerty STŘÍBRNOSKALICKÉ  LÉTO  2013       7.634
  Vybráno  od turistů v kostelíku sv. Jakuba  5.557
  paní Vladimíra  Šubrtová 1.000
  paní  Věrka Drozdová, Dr. Zdeněk Šebek 10.000
  paní RNDr. Nekvasilová Olga 1000
 firma  NOVATO s.r.o. 15.000
Občanské sdružení  za  publikace Kostel sv. Jakuba 11.440
 pan Wilfried Polifka  - zaplacení publikace 41.975
Vaňkovi - kostel sv. Jakuba 1.000
pan  Robert  Landa  5.000
Beate a  Hartmut Knigge - Deutschland 200 € 5.405
Přemysl Kšica, Pavla Kšicová 1.000
Zdenka Nečesaná                                 1.000
paní Lucie Fialová             3.000
paní Zárubová Zdeňka 1.000
paní  Jana Konečná 4.000
rodina  Chytrova 2.000
 Koncerty STŘÍBRNOSKALICKÉ  LÉTO  2014   20.095
paní Edita Devínská 1.000
manželé Sýkorovi 1.000
manželé Studničkovi 2.000
manželé Podlešákovi 2.000
Českomoravský štěrk a.s. 10.000
NOVATO s.r.o. 15.000
paní  Jana Stonová     10.000
pan  Petr Ston 10.000
Občanské sdružení za výklad od turistů 12.721
Občanské sdružení  za publikace       9.760
MUDr. Zdeněk Neubauer         2.000
paní  Marie Citerová     1.000
paní Olga Nekvasilová 2.000
pan Richard Pachman 2.000
manželé  Novotných  Praha 75.000
Občanské sdružení - publikace, za výklad od turistů 21.014