Adventní koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého

15.12.2009 23:51

    V neděli 13. prosince v 17. hodin se uskutečnil Adventní koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého. Pořadatelem byla tentokrát Obec Stříbrná Skalice a koncert organizačně zabezpečilo naše OS. Věnovali jsme přípravě koncertu, výběru programu a kombinace nástrojů opravdu hodně pozornosti.

    Odměnou všem účastníkům koncertu byl nádherný umělecký zážitek o který se postarali všichni čtyři umělci. Všem se velmi líbila kombinace varhan, houslí a trubky. Nádherný soprán Barbory Perné to celé zarámoval. Dlouho zněl potlesk a přídavek za květiny byl tím nejhezčím adventním dárkem. Všichni odcházeli obohaceni s krásným pocitem v duši.

    Hezký pocit z koncertu nám trochu kazí slabší účast. Je pravda, že počasí bylo trochu mrazivé a na cestách bylo hladko, ale je neomluvitelné, že z místní školy byla na koncertě jen pí. učitelka Studzinská. Chyběli ostatní učitelé, i paní ředitelka a také děti. Přesto, že program koncertu a vlastní koncert mohl být významnou součástí hudební a estetické výchovy. Myslíme si, že by se nad tím mělo zamyslet zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice která je zřizovatelem ZŠ. Vždyť učitelé byli vždy nositeli kultury a společenského života.

    Výtěžek dobrovolného vstupného 4137 Kč bude bude jako dar obce Stříbrná Sklalice uložen na zvláštní konto kde shromažďujeme finanční prostředky na restaurování varhan v kostelíku sv. Jakuba.

 

—————

Zpět