Budou obcí projíždět ještě větší a těžší náklaďáky?

13.04.2010 13:36

    Když ráno před šestou se hlučně po rozbité silnici obcí valí první osmička těch ohromných prázdných náklaďáků do kamenolomu, nejenom ti co bydlí u silnice, ale snad všichni široko daleko ví, že se spánkem  je konec.

    Již v roce 2007 jsme se obraceli na Odbor dopravy MěÚ Říčany se stížností občanů na provoz těžkých vozidel, který poškozuje domy v blízkosti silnice. Výsledkem společného jednání byla částečná oprava některých částí komunikace a několik pokusů, vážením prokázat řidičům přetěžování vozidel. V podstatě se nepodařilo nikoho chytit, protože dnešní komunikační prostředky umožňují včasné varování potencionálních viníků.

    Letošní nasazení dvojnásobně velkých a těžších vozidel pro odvoz drceného kameniva už ale není jen o naprosté devastaci celé Sázavské a Černokostelecké ulice, ale také o tom, že na křižovatce u náměstí se vytváří velmi nebezpečná situace.  Dlouhá vícenápravová vozidla přejíždějí přes chodníky a smýkané nápravy v malém rádiusu vylamují z dlážděné vozovky kostky, které pak odletují do různých směrů. V poslední době se stalo nejméně třikrát, že kostka odletěla až ke škole. Křižovatka je velmi frekventovaná nejen co se týká vozidel, ale i chodců a dětí. Je tedy jenom otázkou času, kdy zde dojde ke zranění, či dopravní nehodě.

    Co tedy s tím? Co kdybychom u všech chodníků přiléhajících k této křižovatce nainstalovali zábradlí. Myslíte, že by tam ta monstra projela? Asi ne. Pak tedy požádáme kompetentní orgány o omezení délky projíždějících souprav a omezení počtu náprav projíždějících vozidel.

    Zatím jsme dnes znovu požádali Odbor dopravy MěÚ Říčany o svolání schůzky kompetentních zástupců zaiteresovaných stran. Doufejme, že tentokrát bude nalezeno řešení, které omezí těžkou dopravu obcí.

    Pokud se týká těch kteří nedodržují povolenou rychost v obci, tak zde musím oznámit, že naše občanské sdružení věnuje obci radarový měřič rychlosti a na schůzce s p. starostou bylo dohodnuto, že také obec Stříbrná Skalice má zajištěn jeden radarový měřič rychlosti. Věříme, že se podaří obě zařízení v nejbližší době nainstalovat a zlepšit dopravní situaci v obci.

Miloslav Podlešák

 

—————

Zpět