Historie zvonu v kostele sv. Jakuba

26.02.2014 13:11

Pátrali jsme po nějaké konkrétní zmínce o zvonu či zvonech z kostela sv. Jakuba.

 

V knize Antonína Podlahy (Posvátná místa království českého,
Arcidiecéze pražská, díl 1.) je záznam o zvonech. 

Farní kostel sv. Jakuba v Rovném je psáno:

Ve věži býval zvon s nápisem : „ Ke cti a slávě Boží a sv. Jakuba zvon tento přelit za kněze J. Itali, administratora s. Prokopa. Jakub Adam a Daniel Glasberkové. Jejich jména na památku anno Domini 1659 „ ; zvon tento pukl a a byl r. 1854 znovu přelit; má nyní tento nápis „ Ke cti sv. Jakuba v roce 1854 přelil mne Karel Bellman, c.k. dvorní zvonař v Praze za faráře Skalického Vinc. Bradáče.

Ze zápisu však není patrné kdy byl původní zvon do kostelní věže umístěn. 

V obecní kronice v roce 1916 je psáno":

 Na rozích objevily se vyhlášky, aby občané zdarma nebo za určenou cenu odváděli věci měděné, mosazné a bronzové. Později se sáhlo na zvony a varhanové píšťaly. Ve Skalici 18. listopadu sebrány dva zvony, velký sv. Václav a menší sv. Jan Nepomucký. V kostelíku v Rovné vojáci také zvony sebrali a rekvírovaly se zvony v sousedních osadách.

Některý z nich byl z kostela sv. Jakuba.

 

Pokud někdo z vás má nějaké další informace, podělte se o ně s námi. 

Děkujeme předem.

—————

Zpět