Zpráva výboru za rok 2012

01.02.2013 22:02

 

Rok 2012 byl pro naše Občanské sdružení rokem úspěšným.

Podařilo se nám :

 • díky spolupráci s místním kamenolomem instalovat „U Konvalinků“ novou lávku přes Jevanský potok,
 • uskutečnít před instalací varhan restaurátorskou úpravu kůru a dřevěných kostrukcí ve věži, podlahy kůru a schodiště v kostelíku sv. Jakuba,
 • dokončit restaurování varhan v kostelíku sv. Jakuba, jejichž převzetí bylo provedeno diecezními organology. 29. července 2012 byly varhany posvěceny a do konce roku byla provedena i jejich povrchová úprava,
 • uskutečnit výběrové řízení na nové kostelní lavice a po projednání s orgány památkové péče také vítězný projekt realizovat,
 • uspořádat 4 velmi hezké koncerty a dvě zajímavé přednášky,
 • uhradit všechny závazky vyplývající z výše uvedených akcí.
 • K 31.12. 2012 máme na kontě 43.766,52 Kč.

 

Děkujeme všem, kteří nás svými dary a příspěvky v dobrovolném vstupném podpořili.

 

V roce 2013 bychom chtěli uskutečnit :

 • vydání dvoujazyčné reprezentativní publikace o význačné kulturní památce – románském kostele sv. Jakuba v Rovné,
 • pořádání několika koncertů – tentokrát zejména v letních měsících pod názvem „Stříbrnoskalické hudební léto“,
 • sbírku na pořízení nového zvonu s automatickým zvoněním pro kostel sv. Jakuba. Protože v roce 1916 byly zvony z kostelíku sv. Jakuba zrekvírovány a proměnily se ve smrtící střely použité v I. světové válce, chtěli bychom ke stoletému výročí této události a zároveň na památku padlých - 46 skalických mužů, nechat odlít zvon nový,
 • společné jednání s orgány památkové péče o možnosti částečné obnovy severního románského portálku kostela sv. Jakuba,
 • iniciaci restaurátorského průzkumu fresek, které jsou hlavně ve spodních částech poškozené vlhkostí. Měl by proběhnout restaurátorský průzkum, jehož výsledkem by měl být návrh postupu jejich záchrany,
 • pochopitelně se budeme dále věnovat turistům, kteří budou mít zájem o prohlídku kostela sv. Jakuba s výkladem,
 • prostřednictvím našich internetových stránek budeme dále informovat o všech našich aktivitách : os-skalice. webnode.com

 


 

 

 

 

—————

Zpět