Hospodaření v roce 2009

07.03.2010 09:09

 

Výbor OS navázal na hospodářský výsledek roku 2008 ve kterém se nám podařilo na bankovní konto zřízené za účelem financování nutných stavebních úprav kostelíku sv. Jakuba a rekonstrukci varhan soustředit částku 25 883 Kč.

V průběhu roku 2009 jsme hospodařili takto:

Příjmy.  

Příspěvky členů OS    1 400 Kč

Přijaté dary           110 329 Kč  ( viz. Listina dárců)

Výdaje:

Opravy v kostelíku    82 855 Kč ( elektroinstalace 23 425 Kč,

                                             podlaha a dlažba v  předsíni  6 425  Kč,

                                            oprava omítek 3 000 Kč, ozdobná  mříž  47 600 Kč.

                                              archeologický průzkum 2380 Kč)

Výdaje na provoz  OS    2 540 Kč  ( poštovné, náplň do tiskárny, květiny pro umělce )

 

Výsledek hospodaření  2009          26 674 Kč

Na  našem bankovním kontě bylo tedy k 31.12.2009  celkem                  52 557 Kč.

 

 

 

 

—————

Zpět