Jaký byl rok 2010

01.02.2011 11:17

 

Na počátku každého roku máme mnoho předsevzení a plánů. Na jeho konci

však se nám do hodnocení moc nechce, protože bychom si museli přiznat, že buď ta předsevzetí a přání byla nad naše síly a možnosti a nebo, že jsme jsme nebyli dost tvrdí a důslední na cestě za splněním těch předsevzetí a přání.

 

A tak nejčastěji začínáme tím co se nám podařilo. My začneme také tak:

 

 • pomáhali jsme řešit dopravní situaci v obci. Za základě našeho dopisu a fotodokumentace se nám podařilo zajistit, že byl opraven prolomený propustek na hlavní silnici poblíž nového mostu,

 • na základě našeho dopisu novému provozovateli místního kamenolomu byla realizována řada opatření ke zlepšení životního prostředí a dopravní situace v obci. Získali jsme také informační silniční radar, který jsme následně darovali obci. Dnes je namontován poblíž obecního úřadu,

 • vyhodnotili jsme dotazníkový průzkum zaměřený na přítomnost a budoucnost obce. S výsledky jsme seznámili širokou veřejnost.

 • iniciovali jsme jednání o dopravní situaci v obci. Jedním z výsledků byl příslib SUS Kutná Hora, že bude do plánu rekonstrukcí komunikací zařazen úsek od obecního úřadu směrem na Jevany a Kostelec ( dlážděná komunikace ).

 • vzhledem k neutěšenému stavu místní sokolovny jsme se rozhodli, že pomůžeme zorganizovat zpracovánání studie na její rekonstrukci. To se nám podařilo a jak jsme slíbili, tak se můžete sami přesvědčit stojí za to udělat vše pro její realizaci.

 • v rámci otevření otevření rekonstruhovaného náměstí jsme zorganizovali výstavu starých pohlednic ze Stříbrné Skalice

 • v roce 2010 jsme zorganizovali 3 benefiční koncerty a podíleli se na akcích pořádaných TJ Sokol.

 • Do úspěšného konce jsme dovedli jednání o restaurování varhan z koslelíku sv. Jakuba, vybrali jsme varhanářskou firmu a uzavřeli potřebné smluvní vztahy. První etapa restaurátorských prací byla zahájena v prosinci 2010.

 

Co se nám nepodařilo:

 

  • zapojit do naší práce zejména mladé lidi. Náš pokus využít voleb do obecního zastupitelstva pro širší zapojení místních mladých do veřejného dění v obci nebyl úspěšný. Hlavním důvodem je to, že mladí lidé, kteří většinou za prací odjíždějí mimo obec jsou časově velmi zaneprázdnění a také proto,že mezi občany panuje určitá skepse stran možných změn pozitivních změn v obci

  • také se nepodařilo využít výsledků dotazníkového průzkumu pro zpracování strategického plánu rozvoje obcí. Minulé, ani současné zastupitelstvo obce nemá zájem.

 

Tak tedy takový byl rok 2010.

 

Výbor OS

—————

Zpět