Ještě k demolované lávce U Konvalinků

12.04.2012 00:00

Spolu s přáním hezkých Velikonoc nám oznámil zástupce firmy  Českomoravský štěrk a.s., že nová lávka je připravena v kamenolomu a záleží nyní na vedení obce kdy bude osazena a začne sloužit občanům.

Věříme, že to nebude trvat dlouho.

 

 

 Když se zástupci našeho OS sešli dne 13.12. 2011 s Ing. Karlem Lorkem ředitelem firmy Českomoravský štěrk a.s., tak jsme kromě jiného hovořili také o tom, co by mohl provozovatel kamenolomu udělat pro zlepšení životního prostředí a bezpečnosti občanů, kteří  jsou ohrožováni při chůzi po komunikaci bez chodníků vozidly nejen těmi, které odvážejí kamenivo. 

    Informovali jsme o demolované lávce U Konvalinků a ing. Lorek přislíbil, že se pokusí v té věci něco udělat. Padlo několik návrhů a jsme rádi, že se jeden z nich ujal a dnes jsme našli na stránkách obce :

 

Obec Stříbrná Skalice ve spolupráci s vedoucím kamenolomu

Ing. Vršeckým ze společnosti Českomoravský štěrk a SDH Stříbrná Skalice zahájily vybudování nové lávky přes Jevanský potok v lokalitě „U Konvalinků“.

Termín ukončení je plánovaný na únor/březen 2012 (dle počasí). 

 

 

 

 

—————

Zpět