Křížové cesty v přírodě a požehnání "Kříže na rozcestí"

13.03.2016 22:17

Římskokatolická farnost Sázava zve o postních nedělích na KŘÍŽOVÉ CESTY V PŘÍRODĚ. Jedna z těchto těchto Křížových cest se uskutečnila v neděli 13. března 2016 ve Stříbrné Skalici v Rovné. 

V rámci této akce byl P. Radimem Cigánkem požehnán Kříž na rozcestí.  

Naši členové upravili přístupovou pěšinu ke Kříži a znovu připevnili tabulku s nápisem. Věříme, že nyní a pro příští léta bude novým orientačním bodem, místem zastavení a setkávání se nejen občanů, ale i návštěvníků obce. Poděkování patří těm, kteří se o tento počin zasloužili.

Fotografie jsme doplnili do alba:

podlesakovi.rajce.net/Krizek_a_narozeniny_Pepy_N

 

 

 

—————

Zpět