Mimořádná členská schůze okrašlovacího spolku

11.04.2018 01:54


 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

  STŘÍBRNÁ SKALICE

 

Sázavská 292, 281 67 Stříbrná Skalice

Telefon:  602 425 815,

E-mail: os.skalice@seznam.cz

https://os-skalice.webnode.com/

Registrace dne:    24.8.2007

Pod č.j. VS/1-1/68 535/07-R

IČO:  22667971

DIČ: :  CZ22667971     

 

 

 

Věc : Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi 

        Okrašlovacího spolku Stříbrná Skalice

 

Členská schůze se koná

v sobotu 21. dubna 2018 v 16. 00 hodin 

v Infocentru Stříbrná Skalice.

 

P R O G R A M:

 

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti za minulé období a rozpracované akce roku 2018

3. Zpráva o hospodaření a majetku spolku

4. Rozprava

5. Volba nového předsedy a členů výboru.

6. Usnesení

7. Závěr

 

Přijďte prosím na tuto důležitou schůzi. Bude se zde rozhodovat o budoucnosti a dalším směrování činnosti spolku. Víte, někdy se tak stane, že vážná nemoc znemožní pokračovat v práci, které člověk věnoval 10 let .

 

 

 

Miloslav Podlešák

předseda spolku

 

 

 

 

—————

Zpět