Poutní bohoslužba u příležitosti svátku sv. Jakuba Staršího.

20.07.2015 22:03

Římskokatolická farnost Sázava všechny srdečně zve na poutní bohoslužbu příležitosti svátku

sv. Jakuba Staršího.

  

 

Mše svatá se bude konat v sobotu 25. 7. 2014 od 16:00

v kostele sv. Jakuba ve Stříbrné Skalice – Rovné.

Slouží P. Radim Cigánek, duchovní správce ze Sázavy.

 

Kontakt: Římskokatolická farnost Sázava – Černé Budy, Zámecká 75, 285 06 Sázava;

www.svprokop-sazava.cz, E-mail: farnost@svprokop-sazava.cz

P. Radim Cigánek tel. 776 229 671, radim.ciganek@centrum.cz

—————

Zpět