Povolební a předvolební zamyšlení

01.06.2010 11:07

Tak máme za sebou volby do poslanecké sněmovny a vypadá to, že brzy budeme muset výrazně šetřit a obrátit každou korunu než jí vydáme. Ale také se starat o to, aby do státní či obecní kasy přišly ty peníze, které tam mají přjít.

Často kroutíme hlavou nad tím, jak nezodpovědně se zachází se státními penězi tam nahoře, ale málo se díváme na to, jak je tomu u nás v obci. Na příklad vymáhání dluhů. Občas se tyto informace objeví na vývěsce obecního úřadu, ale nejsou činěny důrazné kroky k tomu, aby dluhy byly skutečně zaplaceny. Na příklad dluh firmy Rousek na nezaplaceném nájemném více jak 450 tisíc Kč a připočteme-li penále za těch nejméně 3 roky tak jsme na částce přesahující výrazně půl milionu. Vlivem liknavého vymáhání dluhu obecním úřadem, hrozí reálné nebezpečí, že se nám pan Rousek vysměje, protože mezi tím už nebude mít oficiálně žádný majetek a nebo kauza bude promlčena. Podobné je to s dalšími dlužníky.

Blíží se komunální volby a proto vyzýváme obecní zastupitelstvo, aby se postaralo o to, aby do voleb mělo čistý stůl a v obecní kase bylo to co tam má být.

V opačném případě se občané a nové zastupitelstvo jistě postarají o určení a potrestání viníků.

Miloslav Podlešák

 

—————

Zpět