Přece všichni chceme zachovat ve Stříbrné Skalici školu!!

03.12.2010 22:58

 

    A nejen to, chtěli bychom, aby to byla škola tak dobrá, že se do ní budou hlásit i žáci z jiných obcí.

 

Zatím je to tak, že už 25 místních dětí dojíždí do škol v okolí a obecní rozpočet musí za chybějící žáky doplácet 540 000 Kč.

Emoce, které po posledním jednání zastupitelstva obce hýbají obcí jsou značné a přitom jen malá část občanů a rodičů ví co se vlastně stalo, co na základě oprávněné stížnosti zjistila školská inspekce.

    Byli jsme požádáni, abychom zveřejnili stížnost a obsah zprávy, kterou orgán školského dohledu po šetření na místě vydal. Přečtěte si její znění, protože při schůzi zastupitelstva jste nebyli s ní seznámeni a vyvěšený dokument byl stržen a roztrhán. Udělejte si svůj názor na tento – pro obec a vaše děti závažný problém.

    Obec jako zřizovatel nemá právo hodnotit učitele a jejich pedagogickou práci. Má však právo vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele školy a společně s orgány školské správy vybrat takové vedení školy, které zvládne nové úkoly a zajistí kvalitní fungování školy.

 

Zde jsou tedy ony dokumenty:


inspekce.doc (2,7 MB)
Česká školní inspekce.doc (21 kB)

—————

Zpět