Přijela pouť.

13.05.2010 17:35

    Tak k nám přijely kolotoče a houpačky a kdo projíždí obci si uvědomí, že je tu zase pouť. Bohužel asi zůstane jen u těch kolotočů a houpaček, protože k pořádání pouťové zábavy a nějakých dalších doprovodných akcí se nikdo nerozhodl. Jeden se musí divit, když se vrcholný představitel obecního úřadu ptá členky TJ Sokol :".. a vy neděláte žádnou zábavu?"

    Inu,  stalo se tak v naší obci zvykem, že o pořádání různých tanečních zábav, ( aby vůbec za celý rok nějaká byla) se  musel postarat TJ Sokol jehož posláním již z názvu plynoucím je organizování tělovýchovy a sportu. Sokolové si říkali, že konec konců dělají tu zábavu také pro sebe a ta trocha práce kolem, té partě důchodců nevadí. Po poslední zábavě, kdy i přes malý počet návštěvníků došlo na rvačku a rozbíjení zařízení podnapilými návštěvníky, došla trpělivost i těm sokolům. A tak letos pouťová zábava nebude.

    On však problém organizace, řízení a podporování kulturních a společenských akcí patří přece obecnímu zastupitelstvu a jeho výboru pro kulturu, školství a sociální věci. Měl by existovat plán kulturně společenských akcí a v rozpočtu obce by měly být předem vyčleněny finanční prostředky na podporu akcí, které mají celoobecní charakter a slouží k udržení lidových tradic a zvyků. Občané, kteří vyplnili náš dotazník se přimlouvali za obnovení různých lidových slavností, jarmarků, poutí, posvícení a pod.

   Věřme, že nové zastupitelstvo po podzimních volbách bude k oblasti kultury vstřícnější a příští rok založí novou tradici skalických poutí. Zatím bychom byli rádi za vzpomínky pamětníků na ty poutě před válkou a po ní. Jestli máte někoho blízkého, který si to pamatuje, tak nám napište. My to rádi zveřejníme a zároveň to použijeme při přípravě pouti v roce 2011.

M.P.

—————

Zpět