Přívalové deště a povodně

11.08.2010 13:43

    Povodňová zpravodajství se pomalu stávají stálou součástí televizního vysílání. Jsou to často otřesné osudy obyvatel vesnic a měst kteří se během několika desítek minut stali chudáky bez domova.

    Na otázku proč jsou povodně tak časté je několik odpovědí. Jednak jsou to změny klimatu a pak taté zásahy lidí do krajinného rázu, znečistění ovzduší a v neposlední řadě nevyčistěná koryta řek a potoků.

    Stříbrná Skalice si již několikrát záplavy prožila. Všichni máme před očima

zatopené domky v ulici K Marjánce v roce 2006. Své o strachu z velké vody mohou řící také obyvatelé ulice V podhradí a všichni ti, kteří bydlí blízko obou potoků.

Dne 25.11. 2008 jsme napsali mimo jiné na našich stránkách v článku „Poločas“: „Nezmizely také hromady různého odpadu kolem jevanského potoka, které tam z neznámých důvodů vrší občané i chataři. Že by ochrana před další povodní? Povodňová komise je však klidná. Stoletá voda bude až za sto let. „

    Od té doby se vlastně nic nezměnilo. Koryta potoků jsou zanesená vším možným, větve při prořezávce pod elektrickým vedením jsou naházeny v oplanském potoce. Všichni vědí, že hráz rybníka Hruškov prosakuje. Pravda je, že při každé větší vodě se tam jezdí dívat pan starosta a konstatuje, že zatím je to dobré. Ale co když také u nás spadne během jednoho dne těch 20 cm vody a nebude čas rozmýšlet co s tím? Důsledky by byly strašné.

Také o těchto věcech bude volební kampaň před volbami do obecního zastupitelstva.

 

Miloslav Podlešák

 

 

—————

Zpět