Schůze OS v sobotu – 18.ledna 2020 od 16ti hodin, v infocentru Stříbrné Skalice, Na Městečku 71.

29.01.2020 20:27

Okrašlovací spolek Stříbrná Skalice svolal členskou schůzi dle stanov spolku za účelem volby výboru a předsedy spolku, které se mohli zúčastnit i ti, kteří by měli zájem se stát jeho členy a podílet se na činnosti spolku v oblasti ochrany krajiny, životního prostředí a rozvoji kulturně společenského života ve Stříbrné Skalici.

________________________________________________

 

 

Na schůzi OS – 30.11.2019 bylo odsouhlaseno pokračování spolku, pro zvolení nového výboru byla svolána na 18.1.2020 schůze spolku. Schůze se zúčastnilo 16 členů, 1 člen se omluvil a 6 členů se nezúčastnilo. Zúčastnění členové svým hlasováním zvolili do 3členného výboru Martinu Urbanovou, Martina Václavíka a Jana Senfta. Ti si potom mezi sebou zvolili předsedu spolku - J. Senfta, pokladní - Martinu Urbanovou a Martina Václavíka. Vedením webových stránek spolku byl pověřen Jan Senft a revizorem spolku Jiří Bernat.

 

—————

Zpět