Zamyšlení po ustavující schůzi obecního zastupitelstva

11.11.2010 17:47

 

 

Milí skaličáci,

tak jsme si zvolili nové zastupitelstvo, jehož volební strany nám v předvolebním (ne vždy férovém) „boji“ naslibovaly spoustu činností, které hodlají pro občany v následujícím volebním období realizovat. Ačkoli bylo 5 různých stran, které se o práci v zastupitelstvu ucházely, jejich sliby byly dosti podobné – snad byly inspirovány výsledkem naší dotazníkové akce. Z toho máme skutečnou radost, že alespoň jejich programy vypovídaly o tom, že mají zájem řešit potřeby občanů.     Zástupci stran, kteří se dle vašeho výběru umístili, mají 4 roky na to, aby nám předvedli, jak to s námi – občany této obce myslí doopravdy, jak budou své sliby plnit. Úterní ustavující schůze nás zatím příliš nepřesvědčila o změně průběhu rokování.     

    Chceme doufat, že počáteční emoce opadnou a všichni zastupitelé, kteří se svým slibem zavázali ke službě občanům pro toto volební období si uvědomí, že musí být jeden pracovní tým, který má pro obec pracovat. Je třeba, aby zapomněli na svá ega a společně se snažili s rozvahou prosazovat a realizovat ty nejžhavější problémy největšího počtu občanů. Vše je o komunikaci a dobré vůli sloužit občanům. Se záměrem používám toto slovo – které ve svém panfletu napadl pan  Černohous alias Nováček jako naše podbízení se.

    Všichni zastupitelé přijali a svým slibem potvrdili 4 letou službu – a velice těžkou a záslužnou – pro občany obce. My všichni si jen můžeme přát, aby své sliby přeměnili ve skutečnost! Vzhledem k tomu, že máme nového místostarostu ing. Zelíka, který svým vystupováním i znalostmi se zdá být dobrým předpokladem pro systémové řešení vývoje obce, a bude-li jemu a panu ing. Havlíkovi popřáno sluchu, máme šanci pro dobrý vývoj věcí veřejných.

Marie Studničková

—————

Zpět