Zpráva výboru za rok 2011

01.02.2012 21:25

Bylo by možná dobře se po roce zamyslet, kde byla chyba, že jsme nezískali ve volbách 2010

dostatek hlasů. Nicméně život jde dál a tak jsme se zaměřili na další okruhy činnosti našeho OS.

 

Kulturně společenské akce -

 • koncerty -adventní ( prof. Kšica s manželkou,
 • koncert středověkých písní Hana Blochová, Koncert O. Lébra, Terezie Švarcové a Daniela Klánského,
 • Swingový Big band Pražského salonního orchestru filmové a muzikálové melodie.
 • Výstava fotografií ing. Josefa Kocourka – mimořádný ohlas – 246 návštěvníků

Kostelík sv. Jakuba

 • průvodcovská činnost,
 • stavební úpravy ( elektroinstalace, podlaha v předsíni, omítky, kovaná mříž.
 • shromažďování prostředků na restaurování varhan a smluvní zajištění restaurátorských prací, náročné pomocné práce při demontáži varhan
 • shromažďování finančních prostředků na I. etapu restaurátorakých prací. I etapa ukončena a uhrazena smluvní částka 250 tis. Kč.,
 • druhá etapa restaurátorských prací byla zahájena – podepsána darovací smlouva. Předpokládané dokončení květen 2012, vysvěcení na s. Jakuba 2012,
 • připravuje se vydání nové brožury formátu A5 o kostelíku sv.Jakuba v českém a německém jazyce, zde bychom uvítali pomoc,
 • nové kostelní lavice do kostelíku sv. Jakuba, příprava a realizace v roce 2012
 • Sokolovna
 • příprava a zpracování studie na rekonstrukci sokolovny, pro další postup a možnou realizaci je nutné zpracovat projekt a mít platné stavební povolení. Pro tuto etapu je potřeba finační prostředky cca 400-500 tis Kč. Podána žádost obecnímu zastupitelstvu.
 • Kamenolom
 • několik jednání a dopisů s provozovatelem kamenolomu ve věci porašnosti, mytí komunikací, instalace tabulí upozorňujících řidiče na povinnosti zaplachtování nákladu. Výsledek tristní. Pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu jsme dostali darem jeden radar, který jsme darovali obci, která jej umístila nepříliš šťastně.,
 • ranou pod pás našemu snažení u umravnění provozovatelů kamenolomuze strany obce bylo podepsání smlouvy na 15ti letý pronájem pozemků obce v dobývacím prostoru kamenolomu.
 • jednali jsme s SÚS Kutná hora ve věci opravy mostku v Rovných. Podařilo se je přimět k opravě,
 • oslovili jsme vedoucího SÚS Kutná hora ve věci nedokončené opravy silnice č. 108 do Kostelce nad Černými lesy. Silnice byla z větší části opravena.
 • Internetové stránky a propagace
 • internetové stránky navštěvuje průměrně 70 – 90 lidí denně
 • naše snahy o restaurování varhan – ČT 2 – pořad „Ta naše povaha česká“


 

To jsou ve stručnosti věci, kterým jsme se věnovali v uplynulém roce. Naše OS má dnes 18 členů. 10 členů – chatařů z Kloučků, kteří nezplatili členské příspěvky přestali základě stanov být členy OS.

Myslím, že bychom se měli zamyslet nad členskou základnou a pokusit se zapojit do naší práce mladší lidi, které bychom rádi viděli pak také na příští kandidátce do obecních voleb.

Tolik stručně o naší práci v minulém roce.

—————

Zpět