Zpráva výboru za rok 2013

05.01.2014 23:29

První dny roku 2014 jsou za námi a tak se patří ohlédnout co se nám podařilo.

 

V roce 2013 jsme plánovali uskutečnit:

 

  1. Vydání dvoujazyčné reprezentativní publikace o význačné kulturní památce – románském kostele v. Jakuba v Rovné. Úkol se podařilo realizovat a publikace je dobře hodnocena a je o ní zájem                                                                                                                  
  2. Pořádání několika koncertů – tentokrát zejména v letních měsících pod názvem „Stříbrnoskalické hudební léto“. Uspořádali jsme Stříbrnoskalické hudební léto a v jeho rámci 2 koncerty varhanní, jeden kytarový, a hoslové duo. Adventní koncert v kombinaci varhany – trubka. Tři koncerty byly podpořeny příspěvkem obecního zastupitelstva.                                                                               
  3. Sbírka na pořízení nového zvonu s automatickým zvoněním pro kostel sv. Jakuba. Protože v roce 1916 byly zvony z kostelíku sv. Jakuba zrekvírovány a proměnily se ve smrtící střely použité v I. světové válce, chtěli bychom ke stoletému výročí této události a zároveň na památku padlých - 46 skalických mužů, nechat odlít zvon nový.                                                                     Výtěžek z koncertů, dary jednotlivců i firem, spolu s výtěžkem z prodeje naší publikace Kostel sv. Jakuba se podařilo zatím na našem kontě shromáždit částku 100.872,74 Kč.                                                                                                                                                              
  4. Společné jednání s orgány památkové péče o možnosti částečné obnovy severního románského portálku kostela sv. Jakuba. O uskutečnění tohoto jednání jsme požádali kompetentní orgán, ale nepodařilo se v závěru roku schůzku uskutečnit pro pracovní zaneprázdněnost některých důležitých účastníků.                                                                                                                             
  5. iniciaci restaurátorského průzkumu fresek, které jsou hlavně ve spodních částech poškozené vlhkostí. Měl by proběhnout restaurátorský průzkum, jehož výsledkem by měl být návrh postupu jejich záchrany. Tento úkol bude důležitým bodem jednání schůzky kompetentních zástupců památkové péče.                                                                                                                           
  6. Pochopitelně se budeme dále věnovat turistům, kteří budou mít zájem o prohlídku kostela sv. Jakuba s výkladem. Zájem turistů o návštěvu kostela sv. Jakuba s výkladem je stále dosti velký. Vždyť do kostelíčkové kasičky v tomto roce dali 5.557 Kč.                                                                                                                                                                              
  7. Prostřednictvím našich internetových stránek budeme dále informovat o všech našich aktivitách. Naše internetové stránky v roce 2013 navštívilo 35.669 lidí. Je to 29 % více jak v roce 2012. Máme z toho radost.                                                                           
  8. Když jsme se o vánocích 2012 pokusili nasvítit kostel sv. Jakuba a těm kteří to viděli se to líbilo mysleli jsme, že to bude běh na dlouhou trať. Požádali jsme Obecní zastupitelstvo o pomoc a máme radost, že se to podařilo realizovat dokonce tak, že nasvícení není jen o svátcích, ale každý den. Vřelé díky.


Můžeme říci, že rok 2013 byl rok dobrý. Děkujeme všem za spolupráci.
 

—————

Zpět