Zpráva výboru za rok 2014

02.02.2015 15:15

Co jsme v roce 2014 jsme plánovali uskutečnit, a co se nám povedlo:

 

  1. Přihlásili jsme se do celoevropské akce NOC KOSTELŮ. Byla to hezká akce s vyprávěním o křesťanství, historii kostela sv. Jakuba s koncertem Lenky Chalupové. Každý účastník si zapálil svou svíčku.
  2. Pořádání koncertů – tentokrát již podruhé pod názvem „Stříbrnoskalické hudební léto“. V jeho rámci bylo uskutečněno 5 koncertů: Přemysl Kšica – varhany, Pavla Bušová – zpěv; Ondřej Lébr -housle, Pavla Englichová - harfa; Zdenka Nečesaná – varhany; Pavla Švestková – zpěv, Luboš Malý – kytara; Hedvika Švendová - kytara. Krásný adventní koncert byl proveden Martinou Kuchařovou -. zpěv a Přemyslem Kšicou – varhany. Koncerty byly podpořeny příspěvkem obecního zastupitelstva.                                                                               
  3. Sbírka na pořízení nového zvonu s automatickým zvoněním pro kostel sv. Jakuba. Protože v roce 1916 byly zvony z kostelíku sv. Jakuba zrekvírovány a proměnily se ve smrtící střely použité v I. světové válce, chtěli bychom ke stoletému výročí této události a zároveň na památku padlých - 46 skalických mužů, nechat odlít zvon nový. Výtěžek z koncertů, dary jednotlivců i firem, spolu s výtěžkem z prodeje naší publikace "Kostel sv. Jakuba" se podařilo zatím na našem kontě shromáždit částku 217.512,05 Kč. Předpokládáme, že posvěcení nového zvonu bude 1. srpna 2015. Účast přislíbil kardinál D. Duka                                                                                                                                                             
  4. Ani v letošním roce se nepodařilo uskutečnit společné jednání s orgány památkové péče o možnosti částečné obnovy severního románského portálku kostela sv. Jakuba. Není zatím ochota k řešení této věci.                                                                                          
  5. Stejně tak se nepdařilo pokročit ve věci restaurátorského průzkumu fresek, které jsou hlavně ve spodních částech poškozené vlhkostí. Měl by proběhnout restaurátorský průzkum, jehož výsledkem by měl být návrh postupu jejich záchrany. Tento úkol bude důležitým bodem jednání schůzky kompetentních zástupců památkové péče.                                                                                                                           
  6. Také v tomto roce jsme se věnovali turistům, kteří mají zájem o prohlídku kostela sv. Jakuba s výkladem. Zájem turistů o návštěvu kostela sv. Jakuba s výkladem je stále dosti velký. Vždyť do kostelíčkové kasičky v tomto roce dali a na zvon tak přispěli částkou 12.721 Kč.                                                                                                                                                                              
  7. Prostřednictvím našich internetových stránek denně informujeme o všech našich aktivitách. Naše internetové stránky v roce 2014 navštívilo 42301 lidí. Je to 12.3 % více jak v roce 2013. Máme z toho radost.                                                                           
  8. Společně s OS Hradec a za podpory obce Stříbrná Skalice jsme uspořádali výstavu PROMĚNY STŘÍBRNOSKALICKA - VÝSTAVU SROVNÁVACÍCH FOTOGRAFIÍ, která měla velký úspěch nejen mezi občany, ale také mezi návštěvníky Infocentra z řad turistů.


Můžeme říci, že rok 2014 byl rok dobrý. Děkujeme všem za spolupráci.

—————

Zpět